Рік заснування:

1994

Тематика:

висвітлення результатів наукових досліджень у галузі рухомого складу, управління процесами перевезень, зв’язку, будівництва і реконструкції залізничного транспорту та його інфраструктури, узагальнення та розповсюдження вітчизняного і закордонного досвіду

Реферативні бази даних:
назва БД, назва видання у БД,
Інтернет-посилання

http://www.kart.edu.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
http://jml2012.indexcopernicus.com

GoogleScholar профиль:

https://scholar.google.com.ua

Реферативна база "Наукова періодика України":

http://csw.kart.edu.ua

ISSN:

1994-7852

ISSN online:

2413 - 3795

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 21513-11415 ПР від 27.07.2015

Фахова реєстрація у ДАК України:

Наказ МОН України від 21.12.2015 №1328 (Додаток 8)

Періодичність:

8 разів на рік

Мова видання:

українська, англійська

Засновник:

Український державний університет залізничного транспорту

Головний редактор:

Вовк Руслан Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, УкрДУЗТ

Члени редколегії:

Залізничний транспорт (273)
Пузир В.Г., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Фомін О.В., д.т.н., доцент (ДУІТ, м. Київ)
Путято А.В., д.т.н. доцент (БДУТ, Білорусь)
Горобченко О.М., д.т.н. доцент (ДУІТ, м. Київ)
Дацун Ю.М., к.т.н. доцент (УкрДУЗТ)
Мартинов І.Е., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Bureika G. dsc, professor (VGTU, Литва)
Михалків С.В., к.т.н., доцент (УкрДУЗТ)
Ловська А.О., к.т.н., доцент (УкрДУЗТ)

Транспортні технології (275)
Панченко С.В., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Бутько Т.В., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Прохорченко А.В., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Шраменко Н.Ю. д.т.н., професор (ХНТУСГ)
Мороз М.М. д.т.н., професор (КНУ, м. Кременчуг)
Кириллова О.В., д.т.н., доцент (ОНМУ, Одеса)
Бабаєв М.М., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Лаврухін О.В., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Ходаківський О.М. к.т.н., доцент (УкрДУЗТ)

Будівництво та цивільна інженерія (192)
Бліхарський З.Я., д.т.н., проф. (НУ Львівська політехніка)
Борзяк О.С., к.т.н., доцент (УкрДУЗТ)
Ватуля Г.Л., д.т.н., доцент (УкрДУЗТ)
Лобяк О.В., к.т.н., доцент (УкрДУЗТ)
Орел Є.Ф., к.т.н., доцент (УкрДУЗТ)
Плугін А.А., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Плугін Д.А., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Пушкарьова К.К., д.т.н., професор (КНУБА)
Толмачов С.М., д.т.н., професор (ХНАДУ)
Трикоз Л.В., д.т.н., доцент (УкрДУЗТ)
Шабанова Г.М., д.т.н., професор (НТУ ХПІ)
Шмуклер В.С., д.т.н., професор (ХНУМГ)
Fisher Hans-Bertram, dr.ind., professur (Bauhaus-Universitet Weimar F.A., Germany)
Опанасенко О.В., к.т.н., доцент (УкрДУЗТ)

Механічна інженерія (131, 132, 133)
Астанін В.В., д.т.н., професор (НАУ м. Київ)
Воронін С.В., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Геворкян Е.С., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Ковальова І.М., к.т.н., доцент (НАНБ, Білорусь)
Онопрейчук Д.В., к.т. н., доцент (УкрДУЗТ)
Стефанов В.О., к.т. н., доцент (УкрДУЗТ)
Тимофеєв С.С., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Тимофеєва Л.А., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Федориненко Д.Ю., д.т.н., професор (ЧНТУ, м.Чернігів)

Теплоенергетика (144)
Каграманян А.О., к.т.н., доцент (УкрДУЗТ) Мороз В.І., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Фалендиш А.П., д.т.н., професор (УкрДУЗТ)
Грицук І.В., д.т.н., доцент (ХДМА, м. Херсон)
Сотник М.І., д.т.н., доцент (СДУ, м. Суми)
Дешко В.І., д.т.н., професор (НТУ, м. Київ)
Володарець М.В., к.т.н., старш. викл. (УкрДУЗТ)
Бабіченко Ю.А., к.т.н., доцент (УкрДУЗТ)
Pavlenko A., dsc. tech., profesor (КUT, Poland)
Bartoszewicz J., dsc., profesor (PUT, Poland)
Tomaszewski F., phd., profesor (PUT, Poland)