Рік заснування:

1994

Тематика:

висвітлення результатів наукових досліджень у галузі рухомого складу, управління процесами перевезень, зв’язку, будівництва і реконструкції залізничного транспорту та його інфраструктури, узагальнення та розповсюдження вітчизняного і закордонного досвіду

Реферативні бази даних:
назва БД, назва видання у БД,
Інтернет-посилання

http://www.kart.edu.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
http://jml2012.indexcopernicus.com

GoogleScholar профиль:

https://scholar.google.com.ua

Реферативна база "Наукова періодика України":

http://csw.kart.edu.ua

ISSN:

1994-7852

ISSN online:

2413 - 3795

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 21513-11415 ПР від 27.07.2015

Фахова реєстрація у ДАК України:

Наказ МОН України від 21.12.2015 №1328 (Додаток 8)

Періодичність:

8 разів на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновник:

Український державний університет залізничного транспорту

Головний редактор:

Михалків Сергій Васильович, кандидат технічних наук, доцент, УкрДУЗТ

Члени редколегії:

Бабаєв М.М., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Бойнік А.Б., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Бутько Т.В., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Ватуля Г.Л., д.т.н., доцент, УкрДУЗТ
Вовк Р.В., д.фіз.-мат.н., професор, УкрДУЗТ
Воронін С.В., д.т.н., доцент, УкрДУЗТ
Ворожбіян М.І., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Даренський О.М., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Каграманян А.О., к.т.н., доцент, УкрДУЗТ
Лаврухін О.В., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Ломотько Д.В., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Мартинов І.Е., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Мойсеєнко В.І., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Мороз В.І., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Огар О.М., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Приходько С.І., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Плугін А.А., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Пузир В.Г., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Тимофеєва Л.А., д.т.н., професор, УкрДУЗТ
Фалендиш А.П., д.т.н., професор, УкрДУЗТ