Магістрант Д.І. Реутов

Анотація

Сприятливе географічне положення України, наявність розвинутої транспортної інфраструктури, а також показники експорту-імпорту країн сусідів дають змогу зробити висновок про спільну зацікавленість у підвищенні якості організації транзитних перевезень.

Ключові слова:

транзитні перевезення, транспортна інфраструктура, міжнародні транспортні коридори, транзитні вантажопотоки.

Повний текст:

PDF

Посилання

 1. Блудова Т. Глобалізація транспортної системи та поняття – транзитний потенціал країни” // Економіка України. – 2006. – № 10. – С. 21-26.
 2. Леонтьев Р.Г., Хмель В.А. Альтернативные стратегии развития транзитного потенциала Российской Федерации. // Транспорт: наука, техника, управление. – 2006. - №10. – с. 8-10.
 3. Довідник основних показників роботи залізниць України (1997 – 2007 р.) – К.: – Укрзалізниця, 2003. – 39с.
 4. Глонти А. Международные транспортные коридоры Организации сотрудничества железных дорог / А. Глонти // Бюллетень ОСЖД. – 2009. – № 4-5. – С. 32- 34.
 5. Украина – лидер по мощности транзитного потенциала и аутсайдер по эффективности его использования [Электроний ресурс]. – Режим доступу: http://uzinfo.net/ru/press/13897.
 6. Проблемы и перспективы международных транзитных перевозок [Электроний ресурс]. – Режим доступу: http://econindustry.org/arhiv/html/2011/st_56_04.pdf
 7. Експортний та траний потенціал України [Электроний ресурс]. – Режим доступу: http://mail.geekrunner.org/83/111/
 8. Панченко, С.В. Інтермодальні перевезення як ключовий чинник підвищення ефективності роботи транспорту в умовах формування міжнародних транспортних коридорів України [Текст] / С.В. Панченко // Вісник економіки транспорту і промисловості № 42, 2013 - С. 7-8
 9. Підлісний, П.І. Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг [Текст] / Підлісний П.І., Брайковська А.М // Економіст, № 10 (300), 2011 р. С.25-30.
 10. Трансальпийские перевозки компании Railion – состояние, опыт, перспективы / ЖД мира,– №12, – 2006 [Электронный ресурс] // Режим доступа: www/URL:http://www.zdmira.com/ 31. Украина остается одной из рисковых стран региона для интермодальных операторов, Транспорт і логістика, 10.11.2011
 11. Козак В.В. Розробка моделі розвитку інтероперабельності міжнародних залізничних транспортних коридорів на стратегічному рівні планування перевезень / В.В. Козак, Т.В. Бутько, А.В. Прохорченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011.– № 3. – С. 36-41.