К-т. техн. наук О.А. Малахова, магістрант М.І. Князєва

Анотація

Зменшення нерівномірності перевезень має найважливіше значення як для залізниці, так і для підприємств, що вона обслуговує. Досягнути повну рівномірність навантаження та руху поїздів неможливо, внаслідок об’єктивного характеру нерівномірності, але значно підвищити рівень рівномірності можливо. Запропоновані заходи зменшення нерівномірності у просторі та часі для різних підсистем технічних станцій.

Ключові слова:

станція, нерівномірність, вагонопотік, розформування, формування.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Неравномерность грузовых перевозок [Електронний ресурс] / режим доступу: http://lektsiopedia.org/lek-6894.html - загл. з екрану.
  2. Особливості територіальної організації залізничного транспорту [Електронний ресурс] / режим доступу: http://xreferat.ru/113/11853-1-osoblivost-ter-tor-al-no-organ-zac-zal-znichnogo-transportu.html - загл. з екрану.
  3. Договір перевезення вантажів на залізничному транспорті [Електронний ресурс] / режим доступу: http://ua-referat.com - загл. з екрану.
  4. Кручинин, A.B. Оценка неравномерности завершения накопления составов в сортировочном парке [Тескт] / А. В. Кручинин, A. B. Никитин // Вестник ВНИИЖТ.- 1999. - №5. - С. 11-12.