Д-р екон.наук О.Г.Дейнека, магістранти Д.В. Носенко, Д.О.Білецька

Анотація

Стаття присвячена вирішенню проблем пошуку можливостей удосконалення ефективності інноваційної діяльності підприємства та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності у цій ланці. Розкрито теоретичні та методичні підходи з удосконалення системи планування інноваційної діяльності на підприємстві залізничного транспорту. Проаналізовано тенденції сучасного розвитку підприємств залізничного транспорту, визначено роль інновацій на шляху активізації діяльності підприємства та розроблено пропозиції щодо удосконалення оцінки якості праці.

Ключові слова:

залізничний транспорт, інновація, інноваційна діяльність, інноваційна політика, об’єкт інноваційної діяльності, мета інноваційної політики.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Дикань, В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія [Текст]/ В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. – Х.: УкрДазт, 2008. - 194 с.
  2. Інноваційно – інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток [Текст] / За ред. Сича Є.М.- К. : Логос, 2004. – 381с.
  3. Сич, Є.М. Інноваційно – інвестиційний розвиток залізничного транспорту [Текст] / Є.М. Сич , В.П. Ільчук – К.: Логос, 2002. – 256с.
  4. Цвєтов Ю.М., Макаренко М.В., Цвєтов М.В. Проблеми та основні напрями реформування залізничного транспорту України [Текст]/ Ю.М. Цвєтов, М.В. Макаренко М.Ю. Цвєтков та ін. – К. : КУЕТ, 2007. – 222 с.
  5. Закон України «Про інноваційну діяльність» [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36.
  6. Інноваційний розвиток промисловості України [Текст]/ О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. / Під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. – К.: КНТ, 2006. – 648 с.
  7. Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті: навчальний посібник [Текст]/ Є. І. Балака, О. І. Зоріна, Н. М. Колесникова, І. М. Писаревський. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – 210 с.