Магістрант Ліснича І.А.

Анотація

Стаття присвячена питанням забезпечення якості послуг мобільного зв’язку шляхом вдосконалення системи якості в компанії «МТС Україна». Визначено, що система управління якістю необхідна для того, щоб споживачі і керівництво компанії були упевнені в її здатності ефективно надавати якісні послуги на протязі тривалого часу, незважаючи на зміну технологій, постачальників, співробітників і т.д.

Ключові слова:

мобільний зв'язок, послуги, якість, обслуговування, надійність, споживачі, система якості, інформація, менеджмент, стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Шаповал М. І. Менеджмент якості : навч. посібник / М. І. Шаповал. — К. : Знання, 2007. — 471 с.
  2. Шеер А. В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы [Текст] / А. В. Шеер. — М. : Весть-Мета Технология, 2000. — 152 с.
  3. Копнов В. А. Стратегічний менеджмент якості. Методичні вказівки по ефективній побудові систем менеджменту якості / В. А. Копнов // Технології якості життя. – 2003. – Т. – № 3 – 4. – С. 69 – 89.
  4. Алферов Н.П. Управление качеством: ученик/ Н.П. Алферовв - М.: ИНФРА-М, 2003. – 374 с.
  5. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики [Текст]: учебное пособие / В.Ю. Огвоздин. – М. : Изд. Дело и Сервис 1999. – 160 с.
  6. Про компанію. Профайл МТС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mts.com.ua