Магістрант Ховрах О.М.

Анотація

Стаття присвячена питанням оцінки людського капіталу на підприємствах. В роботі проаналізовано праці науковців з питань дослідження оцінки людського капіталу на сучасному етапі соціально-економічного розвитку. Зроблено огляд актуальних підходів до оцінки людського капіталу, наведено їх недоліки. Визначено, що діагностика людського капіталу підприємств повинна носити комплексний характер.

Ключові слова:

людський капітал, оцінка капітала, інвестиції, методи оцінки, нематеріальні активи.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Дикань, В.Л. Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем [Текст] / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2011. - №33. -С. 13-19.
  2. Кірдіна, О.Г. Завдання системи управління людським капіталом підприємства [Текст] / О.Г. Кірдіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 42. – С.375-378.
  3. Компанієць, В.В. Методологічні підходи до управління людським капіталом на залізничному транспорті [Текст] / В.В. Компанієць, С.М. Лисенко // Збірник наукових праць Північно - Східного Наукового Центру Транспортної Академії України. – 2008. – Вип. 93. – С. 31-34.
  4. Корольова, Н.М. Розвиток людського капіталу підприємств залізничного транспорту [Текст]: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Корольова Наталія Миколаївна. – Х., 2010. – 19 с.
  5. Якименко, Н.В. Методичний підхід до оцінки людського капіталу як умови забезпечення економічного зростання залізничного транспорту України [Текст] / Н.В. Якименко // Маркетинг і менеджмент інновацій.- 2012, -№ 3.- С.206-211.
  6. Калина, А.В. Підвищення ефективності регіональних інноваційних систем шляхом формування і розвитку людського капіталу [Текст] / А.В. Калина // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. – К. : КНЕУ ім.. В. Гетьмана, 2011. –№ 1. – С. 47-50.
  7. Корнейчук, Б.В. Человеческий капитал во временном измерении [Текст] / Б.В. Корнейчук. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. – 91 с.
  8. Пєтухова, Т.О. Оцінка людського капіталу підприємств залізничного транспорту [Текст]: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Пєтухова Тетяна Олександрівна. – Х., 2011. – 21 с.
  9. Покусаев, О.Н. Экономическая оценка человеческого капитала транспортной компании: [Текст]: автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Олег Николаевич Покусаев – М., 2013. – 31 с.
  10. Шихвердиев, А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной безопасности предприятия [Текст] / А.П. Шихвердиев – Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. - 136 с.