К-ти техн. наук О.С. Волков, Н.Т. Процай, магістрант О.А. Лазаренко

Анотація

В статті виконано аналіз принципів організації оперативно-технологічного зв’язку залізничного транспорту. Розглянуто дворівнева архітектура цифрової мережі оперативно-технологічного зв’язку. Показано, що організація групових цифрових каналів оперативно-технологічного зв’язку виконано за рахунок використання блоків конференц-звязку цифрових систем комутації.

Ключові слова:

оперативно-технологічний зв’язок, диспетчерське коло, кільце нижнього рівня, кільце верхнього рівня, цифрова система комутації.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Приходько С.И. Исследование принципов построения цифровых сетей оперативно–технологической связи железнодорожного транспорта Украины / С.И. Приходько, А.С. Жученко, А.С. Волков, Н.В. Полянскова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2013. – № 60 (1033). – С. 100 – 108.
  2. Жученко О.С. Аналіз принципів побудови мережі загальнотехнологічного зв’язку залізничного транспорту / О.С. Жученко, О.С. Волков, О.В. Суєта, О.Л. Фуркаленко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Х.: УкрДАЗТ, – 2014. – №5. – С. 62 – 65.
  3. Волков В. М. Технологическая телефонная связь на железнодорожном транспорте : учеб. для вузов ж.–д. транспорта / В.М. Волков, А.П. Зорько, В.А. Прокофьев; под ред. В.М. Волкова. – М.: Транспорт, 1990. – 294 с.
  4. ОСТ 32.145–2000. Система оперативно–технологической святи железных дорог России. Протоколы информационно–логического взаимодействия объектов цифровой сети. – Москва: ВНИИАС МПС России, 2000 г. – 39 с.
  5. Приходько С.І. Напрямки проведення інформаційно-технологічної реформи телекомунікаційної мережі Укрзалізниці / С.І. Приходько, Ю.Є. Калабухін, О.С. Жученко, О.С. Волков // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Х.: УкрДАЗТ, – 2013. – №6. – С. 52 – 55.
  6. Юркин Ю.В. Оперативно–технологическая телефонная связь на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов железнодорожного транспорта / Ю.В. Юркин, А.К. Лебединский, В.А. Прокофьев, И.Д. Блиндер. – М.: ГОУ «Учебно–методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. – 264 с.