К-т техн. наук Жученко О.С, магістрант Утешев М.Р.

Анотація

Комутація 3 рівня є однією з найбільш важливих передумов успішної реалізації територіально-розподілених мереж. Одночасно із забезпеченням пропускної спроможності, необхідної для створення сучасних магістральних мереж, комутація 3 рівня також забезпечує масштабованість, необхідну для їх безперешкодного розширення та простоти управління. Комутатори 3 рівня можуть працювати в різних режимах. У статті проводиться аналіз принципів функціонування комутаторів 3 рівня в режимі комутації на канальному рівні, режим комутації на мережевому рівні, комбінований режим роботи.

Ключові слова:

комутація 3 рівня, територіально-розподілені мережі, комутатор,маршрутизатор,пакет, МАС-адреса, ІР-адреса.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Кеннеди К. Принципы коммутации в локальных сетях Cisco[Текст] / К. Кеннеди , К. Гамильтон; Пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 2003. – 976с.
  2. Нагибин П. Коммутаторы третьего уровня - универсальное средство решения проблем сетей [Текст]/ Нагибин П.// Экспресс электроника – 2003. № 11. – С.2.
  3. Филимонов А.Ю. Построение мультисервисных сетей Ethernet [Текст] / А.Ю.Филимонов; БХВ-Петербург, 2007. – 592с.
  4. Гергель А.В. Компьютерные сети и сетевые технологии [Текст] / А.В. Гергель; Нижний Новгород, 2007. – 107 с.
  5. Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего поколения [Текст] / Ю.В.Семенов. - Спб.: Наука и техника, 2005 – 240 с.
  6. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. / Олифер В.Г., Олифер Н.А. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с.
  7. D-link Учебное пособие: Коммутаторы локальных сетей D-Link [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://world-it-planet.org/upload/Lections_about_commutators_v4.12.pdf