К-т. техн. наук В.П. Лисечко, магістрант С.М. Богдан

Анотація

У статті досліджується метод визначення періоду коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях систем звязку з кодовим розділенням каналів. Показано переваги методу, досліджено основні характеристики отриманих послідовностей.

Ключові слова:

коефіцієнт взаємної кореляції, відео імпульс, електромагнітна сумісність, шпаруватість.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Помехозащищенность радиосистем со сложными сигналами, под ред. Г.И. Тузова. - М.: «Радио и связь», 1985 г. – 284 с.
  2. В.П. Лысечко. Метод определения параметров сложных сигналов // Системи обробки інформації. – Х.: ХВУ –2004. – Вип. 7. – С.131-136.
  3. В.П. Лысечко, В.Н. Харченко. Метод борьбы с внутрисистемными радиопомехами // Системи обробки інформації. – Х.: ХВУ –2004. – Вип. 2. – С.232-237.
  4. Т.А. Оганов, Помехоустойчивость инвариантного приема импульсных сигналов. – М.: Радио и связь, 1984. – 176 с.
  5. Л.Е.Варакин, Системы связи с шумоподобными сигналами. – М.:Радио и связь, 1985. – 384 с.
  6. Бернард Скляр. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. – М. Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1104 с.
  7. Б.М. Болотовский, "Оливер Хевисайд", М. Изд. "Наука", 1985 г.
  8. Glover, I.; Grant, P. (2004). Digital Communications (2nd ed.). Pearson Education Ltd