Магістрант О.С. Івакін

Анотація

Запропонований програмно-керований або адаптивний електропривод, дозволяє виключити в процесі переводу вістряків стрілки ударні навантаження при виробці технологічного зазору, що в свою чергу зменшує знос в кінематичній лінії (з'єднання тяг поступово розбиваються і зазори збільшуються) стрілочного переводу та ліквідує негативний ефект - відбій вістряка від рамної рейки.

Ключові слова:

стрілочний перевід, електропривод, адаптивна система, оптимальний режим, двигун, регулювання швидкості.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Мойсеєнко В.І., Щербак К.Я. Синтез алгоритму адаптивного управління електроприводом стрілочного переводу. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті №4,2004. — С. 31-34.
  2. Резников Ю.М. Электроприводы железнодорожной автоматики и телемеханики. - М.: Транспорт, 1985.-287с.
  3. Буряковский С.Г., Обруч И.В., Смирнов В.В. Разработка скалярного и нейросетевого управления стрелочным переводом / Сб. XVII междунар. научн.-техн. конф. "Проблемы автоматизированного электропривода" // Харьков: НТУ ХПИ, 2010. — С.574-576.
  4. Буряковський С.Г., Смірнов В. В., Мойсеєнко В.І., Семчук Р.В., Демченко Ф.О. Застосування керованого частотного електропривода в стрілочному переводі / Збірник XVII міжнар. Наук.-техн. конф. "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" // Харків: Укрдазт, 2009. - №4. - С. 105-108.
  5. Акімов Л.В., Буряковський С.Г., Маслій А.С., Смірнов В.В. Поліпшення динаміки залізничного стрілкового переводу з частотно-керованим електроприводом при нестаціонарних режимах роботи // Электротехнические и компьютерные системы № 05(81), 2012, с. 22-30.
  6. Кондратенко С.Л. Перспективный стрелочный переводный комплекс. Каким ему быть? // Автоматика, связь, информатика. // №10, 2010, — с.5-7.
  7. Буряковский С.Г. Системы скалярного и нейросетевого управления электроприводом стрелочного перевода [Текст] / Буряковский С.Г., Обруч И.В., Смирнов В.В. // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ": Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. №28 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. - ISSN 2079-8024