К-т техн. наук О.В. Нейчев, магістрант А.В. Сербін

Анотація

У роботі представлена модель взаємодії гребеня колеса і чутливого елемента датчика. Оцінюється вплив розмірів чутливого елемента датчика та максимально допустимого зміщення гребеня в площині, перпендикулярній напрямку руху поїзда, на коефіцієнт індуктивного зв'язку в схемі «гребінь–датчик».

Ключові слова:

коефіцієнт індуктивного зв'язку, котушка точкового колійного датчика, системи підрахунку осей, індуктивно зв'язані котушки, технічний параметр датчика.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Гофман, Г.Опыт эксплуатации и области применения напольных устройств счета осей типа ZP 43 [Текст] // Железные дороги мира. – 1993. – №1.– С. 47-50.
  2. Система счета осей фирмы Siemens и ее испытания в России [Текст] // Железные дороги мира. – 1993. – №2. – С. 60-66.
  3. Минин, В.А., Лучинин В.С. Испытание счетчиков осей фирмы «Сименс» [Текст] // Автоматика телемеханика и связь. – 1992. – №11. – С. 26-28.
  4. Блажкин, А.Т. Общая электротехника [Текст]: учеб. пос. для вузов / А.Т. Блажкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 592 с.
  5. Зевеке, Г.В. Основы теории цепей [Текст]: учебник для вузов / Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.
  6. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах [Текст]: учеб. пос. для студентов эконом. спец. вузов/И.Л. Акулич. – М.: Высшая школа, 1986. – 319 с.
  7. Трофимова, Т.И. Курс физики [Текст]: учеб. пос. для вузов / Т.И. Трофимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1990. – 478 с.
  8. Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм [Текст]: ВНД 32.0.07.001-2001: нова редакція, затв. Наказом Укразалізниці від 29.05.2001. – К.: Укрзалізниця, 2011.– 171 с.