Д-р техн. наук В.Ф Кустов, магістрант І.І. Кулаченков

Анотація

Визначення максимально припустимих значень періоду діагностування систем залізничної автоматики з загальним навантажувальним резервуванням «2» з «2» та мажоритарним резервуванням «2» із «3» дозволяє забезпечити їхню функційну безпечність на етапі постійної експлуатації.

Ключові слова:

загальне навантажувальне резервування, мажоритарне резервування, період діагностування, рівень функційної безпечності, функційна безпечність, тривалість усунення відмови.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. ДСТУ 4178-2003. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функційна безпечність і надійність. Вимоги та методи випробовування. – Київ: Держспоживстандарт України, 2003. – 32 с.
  2. Кустов, В.Ф. Основи теорії надійності та функційної безпечності систем залізничної автоматики: навч. посібник для вузів / В. Ф. Кустов. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 218 с.
  3. Кустов В.Ф. Математические модели функциональной безопасности микропроцессорных систем железнодорожной автоматики. // Зб. Наук. праць – Харків: УкрДАЗТ, 2010.- Вип. №116.- С.65-71.
  4. Кустов В.Ф. Математичні моделі функційної безпечності та безвідмовності відновлюваних технічних засобів у разі використання мажоритарного резервування «2» із «3» // Зб. Наук. праць – Донецьк: ДонІЗТ, 2010.- Вип.№23.- С.5-14.
  5. Бочков К.А. Микропроцессорные системы автоматики на железнодорожном транспорте: учеб. пособие. [Текст] / Бочков К.А., Коврига А.Н., Харлап С.Н. // Гомель: БелГУТ,2013.- 254 с.