К-т техн.наук. А.О. Ловська, магістрант І.В.Самарін

Анотація

В статті проводиться дослідження технологічного процесу демонтажа-монтажа п’ятника вагона. Розглянуті конструкційні особливості та принцип дії перспективних пристроїв, які використовуються при цьому. Запропоновано удосконалення конструкційних особливостей пристрою для здійснення технологічного процесу демонтажа-монтажа п’ятника, розробленого в умовах депо Основа.

Ключові слова:

вагон, п’ятник, технологічний процес, напруження в конструкції, міцність.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Пат. 2397891 Россия, МПК В60S5/00. Съемник пятника вагона / Соловьев Н. А., Ахмеджанов Р. А.; заявитель и патентообладатель ООО “Научно-производственный центр “Энергосервис” ”; заявл. 16.02.09; опубл.27.08.10.
  2. Установка для демонтажа-монтажа пятников грузовых вагонов в комплекте с клепатором пятника [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.irtrans.ru (22.02.15)
  3. Бородин Н. А. Сопротивление материалов [Текст] / Н. А. Бородин. – М.: Дрофа, 2010. – 285 с.
  4. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). – М.: ГосНИИВ – ВНИИЖТ, 1996. – 319 с.