К-т техн. наук К.В. Іванченко

Анотація

В роботі наведено результати досліджень, спрямованих на поліпшення характеристик функціонування кулачкового механізму газорозподілу енергетичних установок тепловозів з дизелем Д49 за рахунок використання удосконалених розподільних валів з новими патентозахищеними кулачками приводу впускних і випускних клапанів. Виявлено, що використання таких розподільних валів в конструкції забезпечує високі значення часу-перерізу клапанів порівняно з серійними тангенціальними кулачками, безударну динаміку клапанного приводу при виконанні усіх вимог та обмежень, а саме зменшення рівнів максимальних контактних напружень в парах «кулачок-ролик штовхача», що забезпечує збільшення міцності, підвищення надійності та зменшення зносів робочих поверхонь контактуючих деталей.

Ключові слова:

енергетична установка тепловозу; розподільний вал; кулачковий механізм газорозподілу, час-переріз.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Мороз В.І. Новий підхід до динамічного синтезу безударних профілів газорозподільних кулачків транспортних дизелів / В.І. Мороз, О.В. Братченко, К.В. Астахова // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2008. – Вип.99. – С. 242-249.
  2. Мороз В.І. Новий підхід до профілювання газорозподільних кулачків форсованих тепловозних дизелів / В.І.Мороз, О.В.Братченко, О.А. Логвіненко, К.В. Астахова // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2010. – Вип. 119. – С.110-116.
  3. Пат. 90952 Україна, МПК F01L 1/08. Кулачок механізму газорозподілу / Мороз В.І., Братченко О.В., Астахова К.В., Тіщенко В.С.; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. – № а 200813509; заявл. 24.11.08; опубл. 10.06.2010, Бюл. № 11.
  4. Мороз В.І. Розроблення узагальненого формалізованого описання задачі динамічного синтезу безударних профілів кулачків привода клапанів транспортних дизелів / В.І. Мороз, К.В. Астахова // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2009. – Вип. 111. – С. 82-93.
  5. Мороз В.І. Оцінка резервів поліпшення експлуатаційних показників тепловозних дизелів типу Д80 за рахунок модернізації механізму привода клапанів / В.І. Мороз, О.В. Братченко, О.А. Логвіненко // Підвищення експлуатаційної ефективності тягового рухомого складу залізниць: Міжвуз.зб.наук.праць ХарДАЗТ. - Харків, 2000. – Вип. 41. – С.10-13.
  6. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т.2. Доводка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. / За редакцією проф. А.П. Марченка, засл. діяча науки України проф. А.Ф. Шеховцова – Харків: Видавн. центр НТУ “ХПІ”, 2004. – 365 с.