К-ти техн. наук Л.М. Козар, Г.М. Афанасов, магістрант О.С. Харківський

Анотація

Наведено результати інформаційного пошуку в напрямку вдосконалювання конструкцій вібраційних грохотів щебенеочисних машин. Знайдено існуючі технічні рішення, які направлені на підвищення продуктивності цих пристроїв, надійності, довговічності їхніх вузлів, зниження метало- та енергоємності, поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу.

Визначено основний перспективний напрямок модернізації вібраційних грохотів – застосування резонуючих стрічок-струн замість плетених металевих дротових сит.

Ключові слова:

залізнична колія, щебеневий баласт, глибоке очищення, щебенеочисна машина, вібраційний грохот, стрічка-струна.

Повний текст:

PDF

Посилання

 1. Производительность вибрационных грохотов с активными рабочими поверхностями [Текст] / И. И. Блехман, O. A. Вяльцева, Л. А. Вайсберг, А. Я. Фидлин // Исследования процессов, машин и аппаратов разделения материалов по крупности : межведомств. сб. науч. тр. – Л. : Механобр, 1988. – С. 20–35.
 2. Вайсберг Л. А. Проектирование и расчет вибрационных грохотов [Текст] / Л. А. Вайсберг. – М. : Недра, 1986. – 144 с.
 3. Гончаревич И. Ф. Теория вибрационной техники и технологии [Текст] / И. Ф. Гончаревич, К. В. Фролов. – М. : Наука, 1981. – 320 с.
 4. Гапеенко Ю. В. Очистка щебня повышенной влажности [Текст] / Ю. В. Гапеенко, С. А. Самохин, P. P. Кадыров // Путь и путевое хозяйство. – 2000. – № 9. – С. 18–21.
 5. Гапеенко Ю. В. Плоские вибрационные грохоты на щебнеочистителях [Текст] / Ю. В. Гапеенко, С. А. Самохин // Путь и путевое хозяйство. – 1999. – № 10. – С. 14–17.
 6. Краснов О. Г. Повышение эффективности глубокой очистки балласта железнодорожного пути совершенствованием щебенеочистительных устройств [Текст]: дис. канд. техн. наук : 05.22.06, 05.05.04 / Краснов Олег Геннадьевич. – СПб. , 2002. – 160 с. – Библиогр.: с. 126–136.
 7. Дробильно-сортировочный комплекс [Электронный ресурс]: разработка и продажа горного оборудования / Горная компания «Логвинов и Партнеры». – Режим доступа: http://loginov.com.ua. – (Дата обращения: 26.02.2015).
 8. Пат. 2275252 Российская Федерация, МПК7 B 07 В 1/46. Грохот для сортировки балласта железнодорожного пути [Текст] / Краснов О. Г., Кириков А. К. ; патентообладатель Всерос. науч.–исслед. и конструктор.– технолог. ин-т подвижного состава. – № 2000131736/09 ; заявл. 15.09.04; опубл. 27.04.06. – 3 с.
 9. Пат. 69225 Україна, МПК В 07 В 1/40. Грохот вібраційний [Текст] / В. П. Надутий, Є. С. Лапшин, О. І. Шевченко; заявник і патентовласник Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова Нац. академ. наук України. – U 2011 11345; заявл. 26.09.11; опубл. 25.04.12, Бюл. № 8. – 3 с.
 10. Пат. 81082 Україна, МПК В 07 В 1/46. Вібраційний грохот [Текст] / В. П Франчук, В. О. Федоскін, В. Ф. Куниця ; заявник і патентовласник держ. вищ. навч. заклад «Нац. гірничий ун-т». – u 2012 13153; заявл. 19.11.12; опубл. 25.06.13, Бюл. № 12. – 3 с.
 11. Пат. 2394654 Российская Федерация, МПК B 07 В 1/40, B 07 В 1/42. Грохот вибрационный [Текст] / Бидуля А. Л., Кириков А. К., Краснов О. Г., Воробьев С. А.; патентообладатель ОАО РЖД. – № 2009119199/03 ; заявл. 21.05.09 ; опубл. 20.07.10. – 3 с.
 12. Пат. 77403 Україна, МПК В 07 В 1/40. Вібраційний грохот [Текст] / В. П. Надутий, П. В. Левченко ; заявник і патентовласник Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова Нац. академ. наук України. – u 20121 09836; заявл. 14.08.12 ; опубл. 11.02.13, Бюл. № 3. – 3 с.
 13. Пат. 71620 Україна, МПК В 07 В 1/46, 1/28. Вібраційний грохот [Текст] / В. Ф. Чумак, Ю. І. Єфремов, О. С. Уманець, О. С. Кофанов ; заявник і патентовласник ДП «Держ. проектно–конструктор. ін-т збагачув. устаткування «Діпромашвуглезбагачення». – 2001129012 ; заявл. 25.12.04 ; опубл. 15.12.04, Бюл. № 12. – 3 с.
 14. Пат. 103265 Україна, МПК В 07 В 1/28, 1/40, 1/46. Вібраційний грохот [Текст] / О. С. Уманець, В. І. Дробченко, В. О. Марин; заявник і патентовласник ДП «Держ. проектно–конструктор. ін-т збагачув. устаткування «Дніпромашвуглезбагачення». – а 2012 06105 ; заявл. 21.05.12 ; опубл. 10.06.13, Бюл. № 18. – 4 с.
 15. Пат. 54580 Україна, МПК В 07 В 1/46, 1/28. Вібраційний грохот [Текст] / В. Ф. Чумак, Ю. І. Єфремов, О. С. Уманець, Г. П. Клочко, О. С. Кофанов ; заявник і патентовласник ДП «Держ. проектно–конструктор. ін-т збагачув. устаткування «Діпромашвуглезбагачення». – 2000084812; заявл. 14.08.2000; опубл. 17.03.03, Бюл. № 3. – 3 с.