К-ти техн. наук О.Б.Деденьова, О.І.Дьоміна, студенти О.С.Волкова, А.А.Кривицька

Анотація

У роботі розглянута актуальність використання мікроармованних дрібнозернистих бетонів для малих архітектурних форм міста. Наведено результати досліджень експлуатаційних властивостей складів дрібнозернистих бетонів, армованних поліпропіленовими та скляними волокнами. Аналіз отриманних результатів дає підставу для рекомендації дрібнозернистого бетону, армованного поліпропіленовими волокнами, у якості оптімального матеріалу для виготовлення малих архітектурних форм міста.

Ключові слова:

мікроармованні дрібнозернисті бетони, фібробетон, малі архітектурні форми, поліпропіленові волокна, скляні волокна, експлуатаційні властивості.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Вешнякова Л.А., Фролова М.А., Айзенштадт А.М., Лесовик В.С., Михайлова О.Н., Махова Т.А. Оценка энергетического состояния сырья для получения строительных материалов // Строительные материалы. - 2012. - № 10. - С. 53 - 55.
  2. Лесовик В.С. Геоника (Геомиметика) как трансдисциплинарное направление исследований // Высшее образование в России. - 2014. - № 3 - С. 77-83.
  3. Лесовик В.С. Архитектурная геоника // Жилищное строительство. - 2013.- № 1. - С. 9 - 12.
  4. Деденева Е.Б., Демина О.И., Стельмах А.А., Рачковский А.В. Декоративные мелкозернистые бетоны в архитектуре города // Приоритетные на правления науки и техники [Текст] // Наука молодых – интеллектуальный потенциал ХХI века: сб. докладов Междунар.науч.-практич.конф.11 апреля 2014 г.Пенза: ПГУАС, 2014. - С.60-64.
  5. Деденева Е.Б., Дёмина О.И. Мелкозернистые бетоны для декоративных архитектурных форм города Харькова // Тези доповідей 69-ї науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА. – 2014. – С.10.
  6. Дегтев Ю.В., Фролова М.А., Левченко А.А., Попов М.А. Строительные материалы для архитектурной геоники//«Технические науки – от теории к практике»: сборник статей по материалам ХХХV международной научно-практической конференции (25 июня 2014 г.) http://sibac.info/15257.
  7. Lesovik V.S., Zagorodnuk L.H., Andrey V.S., Denis A.B., Anna A.K. Greating effective insulation solutions? Taking into account the law of affinity structures in construction materials // World Applied Sciences Journal. - 2013. - Т. 24. - № 11. - С.1496 - 1502.
  8. Кривенко П.В. Будівельне матеріалознавство. Київ, 2004. - С. 391-396.
  9. ДСТУ Б В.2.7-43-96 Б М. Бетони важккі.ТУ.
  10. ДСТУ Б В.2.7-114-2002 Б М.Суміші бетонні. Методи випробувань.