К-т техн. наук І.Є. Казімагомедов, аспір. Лобанова А.В.

Анотація

У роботі розглянуто питання ефективності використання хімічних домішок для отримання арболітових конструкційно-теплоізоляційних стінових виробів із заповнювачем з костри льону. Звичайна вібрація при формуванні виробів з арболіту малопридатна через легку вагу органічного заповнювача і його пружних властивостей. Для вирішення даної проблеми в роботі також розглянуто питання ущільнення арболітової суміші за допомогою способу трамбування.

Ключові слова:

арболіт, костра льону, хімічні домішки, міцність при стисненні, міцність при вигині.

Повний текст:

PDF

Посилання

  1. Казимагомедов И.Э.Эффективные стеновые блоки на основе костры льна. Казимагомедов И.Э., Лобанова А.В., Минатуллаев М.Б. Приоритетные направления науки и техники: сб. докладов Междунар. науч.практич. конф. Г. Пенза: ПГУАС, 2014.- 98-100 с.
  2. Наназашвили И.Х. Структурообразование древесно-цементных компози¬тов на основе ВНВ / Бетон и железобетон. №12. М., 1991. С. 15-17.
  3. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения. – М: Лесная промышленность, 1986. - 386 с.
  4. Арболит на основе костры кенафа / Под ред. С.Л. Гринберг. Саратов, 1983.
  5. Вондоловский А.Г., Казимагомедов И.Э., Подосинова В.Л. Арболитовые блоки на основекострыльна. // Науковийвісник будівництва, ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2012. – Вип.71. – с.264-268.
  6. Masazza F., Costa V., Barrilla A. Interaction between superplastificizers and calcium aluminate hydrates//I Am. Ceram. Soc. 1982.V. 65.N.4.-pp. 203-207.
  7. Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции-2-еперераб.идоп.-Л.: Стройиздат,1990. - 415 с.
  8. Арболит: Проблемы и перспективы/Ред.кол.: М.И. Клименко, В.В.Викулов, С.Л. Гринберг. Саратов,1982. 78 с.
  9. Прочность и деформативность арболита. Хорошун Л.П., Щербаков А.С.:-Киев, Наук. Думка, 1979.-192 с.
  10. Комплексное использование древесины при производстве древесно-цементных материалов М.: Лесн. пром-ть, 1990— 178с.