Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Експлуатація залізниць

Розробка моделі технології роботи під’їзних колій до умов залізорудного комбінату PDF
Запара Я.В., Гарбузов В.О. 5-10
Розгляд питань взаємодії залізничного та морського транспорту України PDF
Лаврухін О.В., Мкртичьян Д.І., Афонін Д.С. 10-14
Дослідження сезонної нерівномірності перевезень вантажів та її вплив на організацію місцевої роботи дільниць PDF
Костєніков О.М.,Чудна О.Л., Барскова А.Ю. 15-21
Аналіз аварійності на залізничних переїздах PDF
Каліберда М.В. 21-24
Підвищення якості організації транзитних перевезень залізницями України в сучасних умовах PDF
Реутов Д.І. 25-30
Інтероперабельність як необхідна складова функціонування залізниці та її підрозділів PDF
Калашнікова Т.Ю., Масалов С.А. 30-36
Підвищення ефективності роботи залізнично-перевантажувального вузла в умовах застосування інформаційних логістичних технологій PDF
Ломотько Д.В., Волосюк П.Ф., Емець І.Л. 36-44
Аналіз основних проблем при перевезенні масових вантажів залізничним транспортом PDF
Обухова А.Л., Шевельова М.С., Стешенко Н.О. 45-49
Удосконалення роботи технічної станції в умовах нерівномірності вагонопотоку PDF
Малахова О.А., Князєва М.І. 50-55
Оптимізація роботи з порожніми вагонами на залізниці із застосуванням теорії управління запасами PDF
Долгополов П.В., Колмаков О.С. 55-62
Вантажні перевезення в міжнародному сполученні при застосуванні засобів інформатизації PDF
Шумик Д.В., Редіна Д.О., Лавріненко Т.М. 62-66
Визначення ступеню заповнення колії накопичення вагонів з урахуванням ймовірносного характеру умов зовнішнього середовища PDF
Куценко М.Ю., Розсоха О.В., Шабатіна О.А. , Вітола С.З. 67-72
Методичні підходи до стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства PDF
Дейнека О.Г., Носенко Д.В., Білецька Д.О. 72-78
Організаційні аспекти створення системи мотивації на підприємстві PDF
Громова О.В., Носик С.О. 79-84
Дослідження та удосконалення стратегії впровадження сучасних методів оцінки та відбору персоналу PDF
Дикань В.В., Шаповалов Ю.О. 85-90
Шляхи забезпечення якості послуг мобільного зв’язку на прикладі компанії «мтс україна» PDF
Ліснича І.А. 90-95
Cутність і структура кадрового потенціалу залізничного транспорту PDF
Погрібна Я.Д 95-100
Аналіз методичних підходів до оцінки людського капіталу підприємств PDF
Ховрах О.М. 101-105
Класичні та нетрадіційні шляхі зниження витрат підприємств залізничного транспорту PDF
Сорока В.О. 105-110

Телекомунікаційні системи та управління ними

Аналіз принципів організації оперативно–технологічного зв’язку залізничного транспорту PDF
Волков О.С., Процай Н.Т., Лазаренко О.А. 111-115
Аналіз принципів функціонування комутаторів 3-го рівня PDF
Жученко О.С., Утешев М.Р. 115-120
Метод визначення періоду коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях PDF
Лисечко В.П., Богдан С.М. 120-124
Удосконалення методів та технічних засобів керування стрілковим електроприводом залізничної автоматики PDF
Івакін О.С. 125-129
Дослідження моделі точкового колійного датчика в системах підрахунку осей PDF
Нейчев О.В.,Сербін А.В. 129-136
Визначення припустимих значень періодів діагностування небезпечних відмов у каналах резервування систем залізничної автоматики PDF
Кустов В.Ф., Кулаченков І.І. 136-142

Рухомий склад залізниць

Розробка моделі прогнозування відчеплень вагонів по несправностях буксових вузлів PDF
Петухов В.М., Депутат А.В. 143-148
Проектування пристрою для демонтажа-монтажа п’ятника вагона PDF
Ловська А.О., Самарін І.В. 148-153
Підвищення точності вимірювання електричних давачів засобами вбудованого тестового контролю PDF
Кондрашов С.І., Каграманян А.О., Опришкіна М.І. 153-160
Розробка енергозберігаючих заходів при заміні візків локомотивів PDF
Фалендиш А.П., Кухарчук М.Ю., Клецька О.В. 160-167
Поліпшення характеристик функціонування механізму газорозподілу енергетичних установок тепловозів з дизелем д49 за рахунок використання удосконалених розподільних валів PDF
Іванченко К.В. 168-172

Будівельні матеріали, конструкції та споруди

Напрями модернізації вібраційних грохотів щебенеочищувальних машин PDF
Козар Л.М., Афанасов Г.М., Харківський О.С. 173-177
Умови роботи сполучення «підошва рейки – реборда підкладки» скріплення “метро” в режимі змащення PDF
Овчинніков О.О. 178-182
Підвищення адгезійної міцності наливних підлог PDF
Казімагомедов І.Е., Шептун С.Ю. 182-187
Мікроармованні дрібнозернисті бетони в архітектурі міста PDF
Деденьова О.Б., Дьоміна О.І., Волкова О.С., Кривицька А.А. 187-192
Дослідження впливу хімічних домішок на міцність арболіту із заповнювачем з костри льону PDF
Казімагомедов І.Є., Лобанова А.В. 193-199
Дослідження способів підвищення водостійкості будівельних матеріалів на основі безвипалювальних глин PDF
Вандоловський О.Г., Григоренко О.А. 199-204
Багатофункціональна споруда для формування перехрещування велосипедних, пішохідних та інших транспортних потоків PDF
Гасенко Л.В. 204-209